loa-line-array
loa-line-array

Comfort Monitor

Comfort Monitor (Màn hình nhắc chữ) là màn hình trực quan được sử dụng để hỗ trợ người thuyết trình trong quá trình trình bày của họ. Tùy thuộc vào mong muốn của người nói, một màn hình xem trước cũng có thể hiển thị các ghi chú và thậm chí cả slide tiếp theo. Tất cả điều này phụ thuộc vào cài đặt của Powerpoint hoặc Keynote. Điều này làm cho Comfort Monitor thường trở thành yêu cầu cho hội nghị, hội nghị hoặc các sự kiện khác của công ty.