loa-line-array
loa-line-array

Hội nghị thường niên

Tổ chức hội nghị thường niên là cuộc họp đòi hỏi quy trình chặt chẽ và chuẩn bị công phu vì thành phần tham dự là những thành viên, cổ đông hàng đầu của một công ty, tổ chức.

Với tất cả những nhân vật VIP trong phòng, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc tổ chức một hội nghị thường niên hoàn hảo. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây để cung cấp các giải pháp tổ chức sự kiện tốt nhất để đảm bảo hội nghị của bạn thành công.

 
 

Quick Quote

WhatsApp/viber/zalo/wechat/ 0913 311 911

Accepted file types: jpg, jpeg, png, pdf, psd, ai, indd, eps.
What best describes your company or industry ?
Audio Visual needs the contact information you provide to us to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, please review our Privacy Policy.