loa-line-array
loa-line-array

Thiết bị hội chợ triển lãm

Dưới đây là danh mục của chúng tôi về tất cả các loại thiết bị khác nhau cần thiết cho một buổi triển lãm hoặc sự kiện hoàn hảo. Việc thiết kế, trang bị nội thất và thực hiện triển lãm hoặc sự kiện của bạn là một hạng mục phải được lên kế hoạch cẩn thận và chuẩn bị. AVVIETNAM sẽ giúp bạn điều đó.