loa-line-array
loa-line-array

Hội nghị, hội thảo

AVVIETNAM có thể đáp ứng các yêu cầu về các loại hình hội họp và hội nghị ở mọi quy mô, bao gồm cả nhu cầu quốc tế và địa phương như hội nghị khoa học, hội nghị kinh doanh và hội nghị thượng đỉnh.

Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực sự kiện hội nghị hơn một thập kỷ, do đó chúng tôi tự tin đảm bảo chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp vì chúng tôi tuân theo một cấu trúc tổ chức hội nghị nhất quán và cập nhật những công nghệ mới nhất. Ngay cả những bước nhỏ như khảo sát và lựa chọn địa điểm, giấy phép pháp lý hay kế hoạch tiếp đón vẫn luôn được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm việc cho mọi khách hàng.