loa-line-array
loa-line-array

Màn LED

AVVIETNAM là một trong những công ty tiên phong ứng dụng công nghệ và kỹ thuật trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tại Việt Nam. Công nghệ màn LED nói chung là một trong những phương tiện tạo xu hướng cho các hội chợ thương mại, các sự kiện của công ty và các sự kiện các loại. Chúng tôi luôn hiểu rằng Màn LED là xương sống cho sự thành công của một chương trình.